7+ Contoh Pidato Isra Miraj untuk, SD, SMP, Acara Umum dll

pidato tentang isra miraj

Contoh Pidato Isra Miraj – Baik kali ini admin akan membahas tentang berbagai macam teks Pidato isra miraj biasanya berisi materi tentang suatu pandangan khusus tentang kehidupan manusia dan hubungannya dengan acara isra miraj yang diadakan setiap tahunnya.

Mengapa admin ingin membagikan tentang berbagai contoh teks pidato isra Mi’raj? Karena dulu admin pernah mengalami kesulitan mencari bahan ketika disuruh membawakan pidato saat isra miraj.

mendapatkan amanah menjadi pembawa pidato di acara isra miraj dan kendala yang kami alami pada saat itu adalah kami kesulitan untuk mencari  teks pidato yang cocok dan mudah untuk digunakan saat itu.

berdasarkan kesulitan yang kami alami, admin tentunya tidak ingin temen-temen juga mengalami kesulitan ketika mencari sumber contoh teks pidato maulid nabi apabila temen-temen di anahi menjadi pembawa pidato.

Karena jika kita tidak mempersiapkan materi untuk menjadi pembina, anda akan merasakan demam panggung yang hebat, namun jika kita mempersiapkan materi yang akan di sampaikan maka anda tidak akan mengalami kesulitan.

Berikut ini ada beberapa contoh teks pidato isra miraj yang dapat disampaikan dalam semua acara misalkan upaca atas peringatan isra dan miraj, selain tausiyah tentunya akan diisi dengan pidato yang disampaikan oleh tokoh agama, masyarakat atau tokoh yang dihormati dan dituakan padasaat itu.

 

Teks Pidato Isra Mi’raj untuk Anak SD

pidato isra miraj untuk sd

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Innal hamda lillah nahmaduhu wa nasta’inuh, wa nastaghfiruh, wa na’udzu billahi min syuruuri anfusinaa wamin sayyiaati a’maalinaa, mayyahdihillahu falaa mudhillalah, wa mayudhlil falaa haa diya lah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu wahdahu laa syariikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuuluhu.

Yang Saya Hormati Bapak / Ibu Kepala Sekolah beserta staf.

Yang Saya Hormati Bapak / Ibu Guru beserta karyawan sekolah….

Yang Saya Sayangi dan saya banggakan Siswa/Siswi sekolah…

Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji, syukur ke Hadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari yang cerah ini kita masih dapat melaksanakan kegiatan upacara bendera pada pagi hari ini dengan hikmat.

Yang kedua sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan semoga kita semua yang ada disini kelak mendapatkan safa’at beliau di akhir jaman nanti.

Pada kesempatan kali ini bapak akan membawakan pidato Isra mi’raj, Isro’ secara bahasa berasal dari ‘saro’ bermakna perjalanan dimalam hari. Kalau menurut istilahnya yaitu perjalanan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersama Jibril dari Mekkah ke Baitul Maqdis atau sekarang ini disebut Palestina.
sedangkan Kalau Mi’raj menurut bahasa yaitu suatu alat yag dipakai untuk naik atau menurut istilahnya yaitu bermakna tangga khusus yang digunakan oleh Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam untuk naik dari bumi menuju ke atas langit.

Nabi Muhammad SAW naik itu bukannya naik tangga atau pesawat tapi Nabi Muhammad SAW naik ke atas punggung Buraaq. Buroq adalah hewan putih yang panjang, lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari baghal/kuda besar yang disebutkan di dalam buku hadits-hadits.

Secara umum Buraq ini digambarkan sebagai kuda putih yang sangat indah dengan bulu yang bersih dan di dalam Alqur’an Allah mengisahkan cerita Isra mi’raj dalam surat Al-Isra ayat 1 yang artinya sebgai berikut:

Artinya: Maha suci Allah, yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Al Masjidil Haram ke Al Masjidil Aqsha yang telah Kami berkahi sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda (kebesaran) kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Pada saat perjalanan Isra Mi’raj banyak hal yang ditemui Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam perjalanannya, beliau menemui suatu kaum yang menanam benih dan langsung tumbuh serta panen dihari itu seperti para mujahid fi sabilillah, orang yang mati di jalan Allah.

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam juga bertemu sekelompok kaum yang menghantamkan batu besar ke kepala mereka sendiri sampai hancur dan berulang-ulang artinya kaum itu adalah manusia yang merasa berat untuk melaksanakan kewajiban ibadah shalat.

Saat diperjalanan ada yang memanggil beliau dari kanan dan kiri Tapi beliau tidak memperdulikannya karena itu adalah panggilan yahudi dan nasrani kalau saja Nabi kita menjawab panggilan itu, niscaya umat beliau akan menjadi yahudi dan nasrani.

Kemudian ada seorang wanita dengan perhiasan di tangan dan tubuhnya, menghadap dan memanggil Nabi tapi beliau tidak menolehnya, karena wanita itu adalah dunia, artinya Kalau saja Nabi memilih wanita itu, maka umat Nabi akan lebih memilih dunia daripada akhirat.

Setelah itu beliau sampai di baitul maqdis dan shalat disitu dan ditawari dua bejana yang berisi khamar dan susu, Beliau lalu memilih susu kalau saja beliau memilih khamar, bisa jadi umat nabi muhammad pemabuk semua sekarang ini.

Nah, itu adalah perjalanan isra sedangkan mi’rajnya beliau menaiki buroq, di langit pertama, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bertemu Nabi Adam.
Langit kedua, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bertemu Nabi Isa dan Yahya.
Langit ketiga, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bertemu Nabi Yusuf.
Langit Keempat, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bertemu Nabi Idris.
Langit kelima, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bertemu Nabi Harun.
Langit keenam, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bertemu Nabi Musa.
Langit ketujuh, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bertemu Nabi Ibrahim.

Terus, Allah mewajibkan Nabi shalat 50 shalat sehari semalam tapi Nabi pun meminta agar keringanan dan akhirnya jadilah 5 shalat sehari semalam.oleh sebab itu, bersyukurlah kita dengan melaksanakan shalat 5 waktu. Jangan pada bolong-bolong ya shalatnya.

Perlu kita ketahui yang pertama, terbukti dengan jelas kasih sayang Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam kepada umatnya, ketika beliau meminta diringankan kewajiban shalat.

Yang kedua, Tingginya kedudukan shalat wajib dalam islam, karena Allah langsung yang memerintahkan kewajiban ini oleh karena itu mari kita jaga sholatnya serta utamakan berjaah.

Yang ketiga, Surga dan neraka sudah ada, karena Rosulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah melihat keduanya ketika Mi’raj. nah oleh sebab itu kalau kita sudah jaga shalat (5 waktu), berbuat  berbuat baik kepada teman, berbuat baik kepada orang tua dan kerabat kita, berbuat baik kepada guru-guru yang telah mengajarkan kita, berbuat baik kepada tetangga-tetangga kita, niscaya kita akan masuk ke dalam surganya Allah SWT Amin ya rabbal alamin.

dan sebaliknya, kalau kita tidak shalat, berbuat jahat kepada teman, mengolok teman, menyakiti teman, berbuat jahat dan membuat sakit hati orangtua, tidak patuh kepada guru-guru yang telah mengajarkan kita, mengganggu tetangga kita, tentu saja akan mendapat azab Allah di neraka nantinya, naudzubillah summa naudzubillah.

Pada peringatan Isra Mi’raj kali ini marilah kita sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam menerima dan percaya tentang kebenaran Isra Mi’raj dan tidak menolak berita dan mengubah berita tersebut sesuai dengan kenyataannya.

Sekian yang bisa kami sampaikan, kerang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum wr. wb

 

Contoh Pidato Isra Mi’raj Untuk SMP

pidato isra miraj untuk sekolah

Assalamualaikum wr wb,

Alhamdulillahi robbil alamin, wasshalaatu wassalaamu alaa asrafil anbiyaa’ i wal mursaliin wa’ala aalihi wasohbihi ajma’in, amma ba’du

Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah…..
Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru Sekolah…..
Dan yang saya cintai dan saya bangga banggakan teman-teman siswa siswi sekolah… .

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Swt karena atas segala rahmat serta hidayahNya kepada kita semua. sehingga pada hari yang cerah ini kita dapat berkumpul bersama untuk mengikuti acara ini

Yang kedua sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW, dan semoga kita termasuk orang yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin.

Para hadirin yang saya hormati.
ijinkan saya akan menyampaikan pidato tentang Isra’ Mi’raj pada acara ini.

Hadirin yang di muliakan Allah,

Dari peristiwa Isra’ Mi’raj, Rasulullah SAW mendapat perintah yang diturunkan Allah SWT untuk mengerjakan sholat wajib 5 waktu yang di abadikan dalam al Qur’an.

“Maha suci Allah, yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsha yang telah Kami berkahi sekelilingnya agar Kami pertihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda (kebesaran) Kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat” (Q.S.Al-Israa’:1)

Sholat artinya adalah doa sedangkan menurut istilah shalat bermakna serangkaian kegiatan ibadah umat islam yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam.

Dalam setiap gerakan dalam sholat selalu diisi dengan doa, diisi dengan zikir, dan kalau kita memahami setiap bacaan yang diucapkan, kita benar-benar diposisikan sebagai seorang hamba yang tahu diri akan kelemahan dirinya, tahu diri karena adanya Sang Pencipta sebagai tempat mengadu atas segala kerisauhannya.

Dilihat dari sisi kesehatan sholat bisa menyehatkan, misalnya saat bersujud dengan tenang akan melancarkan peradaran darah hingga ke otak dan itu dilakukan setiap hari minimal 17 kali dalam sehari Subhanallah memang perintah Allah sungguh kunci keselamatan didunia dan di akhirat.

Oleh sebab itu jangan pernah meninggalkan sholat dan Semoga Sholat kita semakin khusuk. InsyaAllah, amin …

Akhriul kalam Waalaikumussalam wr wb

 

Contoh Pidato Isra Miraj Singkat

pidato isra mi'raj singkat

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kesejahteraaa dan keselamatan

Seluruh para hadirin yang saya hormati

Alhamdulilah sampai detik ini persaudaraan kita masih tetap terjalin hal itu ditunjukkan dengan kebersamaan kita duduk bersama hari ini disini tidak banyak hal yang ingin saya sampaikan dalam pidato saya kali ini Selain rasa syukur dan meningkatkan ketakwaan dalam diri saya dan kita semua.

Kembali saya mengucapkan salam keselamatan bagi seluruh kita semua yang ada disini Sungguh suatu rezeki yang tiada bandinganNya jika sampai detik ini kita masih diberi nafas dan hati yang bersih. Terbukti bapak ibu sekalian masih mau hadir disini mendengarkan tausiyah yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari hari.

Shalawat dan salam kami curahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Beliau bagaikan lentera dalam kegelapan, penyejuk dalam kehausan, bahkan dengan hadirnya beliau habis gelap terbitnya terang.

Lewat pidato isra miraj singkat ini. Kami tidak dapat membayangkan bahwa kehadiran kita di sini hanya ingin meningkatkan iman kita kepada Allah yang Maha Esa.

Lewat pidato isra miraj pendek ini. Kita akan selalu ingat bahwa ada momentum yang sangat berharga untuk kita renungi dalam peristiwa isra miraj.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran kita disini adalah sama yaitu ingin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah WST. Isra miraj merupakan salah satu bukti kekuasaan Allah yang menceritakan Perjalanan panjang dan penuh makna yang dilakukan oleh Nabi Muhammad.

Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai tanda rasa syukur kita, marilah kita jadikan momentum yang sangat berharga untuk kita dan keluarga kita untuk merenungi kekuasaan dan janji allah kepada umatnya.

Sebagaimana yang telah kita ketahui tiada hal lain yang lebih penting didunia ini selain ridho Allah SWT. Peringatan isra miraj

Nabi Muhammad mendapatkan pesan dari Allah berupa shalat lima waktu. Sehingga umat muslim diwajibkan untuk menunaikan ibadah shalat sebagai pedoman agar bisa memperkuat agama ini. Hal ini sebagaimana dalam hadits.

ألصلاة عماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين ومن تراكها فقد هدام الدين

Artniya:

Shalat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang menuaniakan shalat, maka telah menguatkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan shalat, maka telah merobohkan agama.

Rosulullah ingin memberikan pesan bahwa manusia wajib menunaikan ibadah sholat sebagai pedoman jiwa dan perilaku, Sholat adalah kebutuhan dan ibadah utama yang wajib dilaksanakan dalam sendi kehidupan.

Selain itu tingginya ketakwaan pasti terlihat dari cara kita memperlakukan orang lain. Semakin baik amal ibadah kita maka semakin baik pula perlakuan dan perilaku kita kepada orang lain dan begitulah sebaliknya. Demikianlah pidato singkat saya ini semoga dapat menjadi iktibar bagi kita semua disini aamiin. Ijinkan saya undur diri dan saya ucapkan salam keselamatan bagi kita semua.

Pidato Tentang Kebersihan

 

Pidato Isra Miraj Di Sekolah

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah…..
Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru Sekolah…..
Dan yang saya cintai dan saya bangga banggakan teman-teman siswa siswi sekolah… .

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Swt karena atas segala rahmat serta hidayahNya kepada kita semua. sehingga pada hari yang cerah ini kita dapat berkumpul bersama untuk mengikuti acara ini

Yang kedua sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW, dan semoga kita termasuk orang yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin.

Hari ini aktifitas belajar kita diwarnai dengan mendengarkan tausiyah dan pandangan umum yang berkaitan isra miraj.

Anak-anak peserta didik yang saya banggakan Israj miraj bukan sekedar perjalanan Nabi Muhammad SAW menembus langit tujuh dan arsy tapi perjalanan isra miraj adalah sebuah pembelajaran yang sangat jelas yang ingin Allah tunjukkan kepada kita semua sebagai umatnya.

Jika dikaitkan dengan pendidikan bahwa isra miraj adalah ketetapan substansi alam semesta yang maha agung kecepatan Nabi Muhammad SAW menembus langit dapat dijelaskan dengan hukum fisika Artinya peristiwa ini bukan cerita dongeng dan menjadi budaya. Pentingnya pengembangan ilmu agama dan pendidikan menjadi sinyal kuat dari tuhan bahwa umat manusia akan selamat jika ingin membaca seluruh isi dan alam semesta ini.

Anak-anak dan para hadirin yang saya muliakan. Mari tetap menjaga dan mewarisi acara seperti ini dengan hal positif . Aktifitas yang menambah keimanan kita kepada tuhan dan menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad saw sebagai suri tauladan dalam kehidupan sepanjang masa. Saat ini dunia dan isinya mengalami perubahan dalam segala sendi dan substansi. Tantangan akan terimplimentasinya ajaran syariah islam menjadi sangat berat. Namun dengan mendekatkan diri kepada Allah swt lah yang dapat membuat umat manusia tetap berada dalam lingkaran yang aman dan penuh berkah. Kuncinya adalah manusia tetap menjalani kehidupan yang sebagaimana diatur dan diajarkan dalam syariat islam.

Perjalanan nabi pada isra miraj adalah peristiwa keagamaan yang wajib dijadikan dasar dan motivasi bahwa kebesaran Allah melampui apapun yang ada di muka bumi dan segala isinya. Oleh sebab itu sifat sombong dan dengki tiada guna.

Anak-anak didik yang kami cintai. Mari tingkatkan lagi ibadah kita dan rasa patuh kita terhadap tuhan. Agar apa yang di cita-citakan dalam hidup kalian dapat terwujud. Tiada upaya yang dapat kita lakukan sebagai manusia selain belajar dan membelajarkan diri menjadi umat yang paling bermutu dan unggul. Demikian pidato ini semoga kelak kita akan dipertemukan dalam tempat yang sebaik-baiknya dalam jannah yang penuh dengan kemuliaan. Aaminn, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pengungkapan Sejarah Dalam Pidato Isra Miraj

Pidato isra miraj sering diisi dengan pesan moral dan keagamaan yang mengungkapkan sejarah, makna dan pesan tertentu. Dan yang paling banyak di ungkapkan dan dijabarkan dalam pidato acara ini adalah sejarah akan terjadinya peristiwa ini. berikut contoh teks pidato yang mengandung catatan sejarah isra miraj.
Pidato Tentang Narkoba
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling utama dan yang paling diutamakan saat ini adalah rasa syukur yang setinggi-tingginya yang patut dipersembahkan kepada Allah swt. Karena hanya dengan rahmatnya kita semua masih di berikan keberkahan menyaksikan peristiwa besar isra miraj.

Begitu juga dengan sejarah spritual sang Nabi idaman kita semua yaitu Muhammad Saw. Kebersihan jiwanya mampu mengantarkan dirinya menembus langit ketujuh untuk dapat menyaksikan kehidupan dimasa yang akan datang. Sungguhlah tiada upaya jika tuhan berkehendak maka kita akan menjadi manusia yang hanya menumpang hidup di dunia ini.

Para hadirin dan hadirat yang kami muliakan. Ijinkan saya menguraikan sedikit tentang sejarah spritual Nabi dan dampaknya terhadap kehidupan umat manusia di bumi. Tanpa mihrab Nabi Muhammad menyaksikan entitas alam semesta ini. Tentulah sangatlah mudah dengan kekuasaan allah jika ia berkehendak.

Dengan media Jibril sang Nabi mampu menembus sidratul muntaha untuk melakukan perjalanan yang sangat luar biasa itu. Bukan saja bertemu Nabi lain namun sang Muhammad saw juga diperlihatkan tentang syurga dan kehidupan setelah mati.

Hanya dengan keimanan yang baik yang mampu menerima peristiwa isra miraj ini. Karena dengan tidak memilikinya maka isra miraj dianggap sebagai sebuah cerita yang sengaja dikarang. Oleh sebab itu wajarlah kita sebagai umat nabi Muhammad saw memperingati peristiwa ini dengan hal-hal positif dan penuh dengan rasa syukur.

Demikian pidato ini disampaikan semoga kita adalah termasuk golongan yang diberikan rahmatnya kelak diakhirat. dan semoga apa yang di sampaikan oleh ustad dan ulama kita hari ini menjadi penambah amal kebaikan dan dihitung sebagai pahala yang besar.[/su_box]

Baca Juga: Pidato Maulid Nabi

 

Teks Pidato Isra Miraj Di Mesjid

pidato isra miraj di masjid
Contoh Pidato Isra Miraj
Pengungkapan Sejarah Dalam Pidato Isra Miraj
Salah satu tempat yang dijadikan lokasi untuk mengenang acara keagamaan seperti isra miraj adalah mesjid. Karena di mesjid segala fasilitas sangat mendukung untuk dilaksanakannya acara isra miraj tanpa menggunakan banyak biaya.
Assalamualaikum warahmatullahiwabarakatuh. Alhamdulilah segala syukur yang tiada hentinya kita panjatkan kepada Allah swt. Tanpa kasih sayang Allah kita tiada sebanding dengan butiran debu sekalipun. Begitu juga salam takjim kita kepada baginda rasulullah saw sosok teladan yang saat ini ingin kita kenang dan teladani segala perilaku dan kehidupannya.

Mesjid ini akan menjadi saksi tentang bagaimana kita hari ini disini bersama –sama untuk menggapai keridhoaan memperingati isra dan miraj sebagai peristiwa penting dalam sejarah kehidupan manusia. Wajarlah kiranya kita turut melaksanakan acara ini hingga selesai dengan penuh hikmat.

Pidato Sumpah Pemuda
Mesjid adalah simbol akan sakralnya ibadah shalat dalam kehidupan kita. Beruntung kita yang masih tetap istiqomah menjalankan ibadah di mesjid ini. Kelak kaki dan seluruh aktifitas kita yang akan diminta pertanggung jawaban di akhir kelak. Oleh sebab itu mari kita koreksi diri kita dan mengealuasi diri sendiri.

Hanya ketetapan Allah swt yang dapat berlaku di dunia ini karena semua dalam genggaman kekuasaan Allah swt. Dengan adanya isra miraj, kita juga dapat melihat bahwa Allah saw memilih umat Islam sebagai umat terbaik yang mampu menjalankan ibadah solat.

Saya selalu panitia acara ini mengucapkan terimakasih atas bantuan semua pihak atas terselenggaranya acara ini. Mari kita sama-sama mendengarkan dan menghayati tausiyah yang akan dijelaskan oleh ustadz kita. Jadikan semua informasi dan pandangan umumnya sebagai tolak ukur dan pertimbangan dalam menjalankan kehidupan kita di dunia. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Semoga segala sesuatu yang di upayakan dalam acara isra miraj dihitung sebagai amal ibadah kita semua. Wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

5. Kata Sambutan Pidato Isra Miraj Kepala Desa
Contoh Pidato Isra Miraj
Kata Sambutan Pidato Isra Miraj Kepala Desa
Isra Miraj biasanya akan disampaikan sebuah penjelasan tentang ilmu keagamaan yang sangat bermanfaat. namun sebelum ceramah tausiyah biasanya akan ada kepala desa yang memberikan kata sambutan. Ada teks pidato yang cocok untuk disampaikan tantang isra miraj yaitu:
Assalamualaikum warahmatullahiwabarakatuh. Salam hormat saya untuk seluruh hadirin dan tamu yang telah meringankan langkahnya datang dalam acara yang istimewa ini. Tentunya saya secara pribadi mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi menyelenggarakan acara isra miraj ini.

Betapa agung dan maha kuasanya Allah swt yang telah memperjalankan Nabi ke langit tujuh untuk menyaksikan kekuasaan Allah yang tiada bandingan. Namun peristiwa ini tidak membuat Nabi Muhammad menjadi sombong karena dapat merasakan perjalanan spritual. Melainkan bertambahnya keimanan dan ketakwaan Nabi Muhammad Saw kepada sang pencipta.

Nilai ini tentunya harus diteladani oleh kita semua. Pada kenyataanya banyak dari kita yang tidak bersyukur atas karunia yang dinikmatinya setiap saat. Celakalah jika hal itu mengidap dalam diri kita. Semoga dengan adanya acara isra miraj kita dapat memperbaiki isi hati kita.

Hanya ini yang dapat disampaikan dalam sambutan kali ini. Mari kita sama-sama mendengarkan pandangan umum yang lebih luas dari ustad dan guru kita. jika terdapat kekurangan dan kesalahan disana sini kiranya dapat dimaafkan.

Itulah beberapa contoh teks pidato isra miraj yang sangat menarik dan mengandung banyak pesan kebaikan. Salah satu yang harus di pahami bahwa isra miraj adalah peristiwa perjalanan nabi Muhammad ke langit tujuh oleh sebab itu upayakan isi pidato berkaitan dengan peristiwa bersejarah tersebut

Baca Juga: Penutup Pidato

Contoh Pidato Isra Mi’raj Bahasa Jawa

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Bapak- bapak, Ibu-ibu saha sadherek-sadherek kaum muslimin lan muslimat ingkang kula kurmati. Mangga kita sesarengan munjuk atur wonten ngarsanipun Gusti Allah SWT. ingkang sampun paring kanugrahan rahmat saha hidayah, dene kula panjenengan sami saget makempal wonten ing mriki saperlu ngawontenaken pengetan isro’ mi’roj.
Kula minangka “Panitia Penyelenggara” pengetan isro’ mi’roj
ing masjid/TPQ/TPA/MI/SD…………………mriki punika ngaturaken agunging panu-
wun ingkang tanpa upami dhumateng para muslimin lan muslimat ingkang sampun kersa nglonggaraken wekdal ngrawuhi pengetan isro’ mi’roj ing panggenan mriki. Samanten ugi dhumateng para sanak saderek ingkang sampun kersa mbiyantu bot repoting pa-hargyan pengetan isro’ mi’roj punika.

Para rawuh sadaya ingkang satuhu bahagya mulya. Ing wakdal
punika kaleres tanggai 27 rajab 19……..utawi tanggai ……………
wulan…………tahun………….M, kita sesarengan mengeti isro’
mi’roj kanjeng Nabi Muhammad Saw.
Isro’ mi’roj punika ageng paedahipun dhumateng manungsa sak ndonya, mliginipun kita umat Islam. Kangge ngayakinaken umat Islam bilih kanjeng nabi Muhammad Saw. ngawontenaken isro’, inggih punika tindak ing wanci dalu saking Masjidil Haram dumugi ing Masjidil Aqsa ing Palestina, kanthi titihan Buraq inggih punika satunggalipun khewan ingkang sampun dipun cawisa-ken dening Allah SWT. Kanjeng nabi mi’roj punika minggah da-teng langit, saking Masjidil Aqsa (Palestina) dhumateng Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha punika langit sap pitu.
Ing salebeting isro’ lan mi’roj punika kanjeng nabi Muhammad pikanthuk wahyu shalat sedinten sedalu kaping gangsal Ing samangke luwih gamblang lan cethanipun badhe dipun wedaraken dening bapak…………………saking……………
Kula kinten atur pambuka pengetan isro’ mi’roj saking kula cekap samanten kemawon. Mangga kita sesarengan paring tetenger bilih pengetan punika kita wiwiti kanthi maos basmalah :
Bismillahir rahmanir rahiim”.
Akhirul kalam billahit taufiq wal hidayah,
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Nuwun !.

 

Tinggalkan komentar