Majas Bahasa Jawa

Majas Bahasa Jawa – Majas adalah sebuah cara untuk menghadirkan diri dalam bahasa yang mengekspresikan pikiran melalui bahasa yang biasanya menunjukkan jiwa dan kepribadian penulis.contoh majas bahasa jawa

Pada kesempatan kali ini admin akan menyampaikan materi pembelajaran dengan judul Majas Bahasa Jawa yang mana materi pembelajaran ini akan diulas berdasarkan Pengertian, Macam dan Contoh.

Pengertian

pengertian majas Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), adalah penggunaan kekayaan bahasa, penggunaan variasi tertentu untuk mendapatkan efek tertentu, karakteristik umum dari bahasa sekelompok penulis sastra dan cara unik untuk mengekspresikan pikiran dan perasaannya, baik dalam lisan ataupun tulisan.

Dengan kata lain, gaya bahasa atau bentuk adalah cara unik untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan dalam bentuk tertulis atau lisan sehingga Kekhasan gaya bahasa ini terletak pada pilihan kata-kata yang tidak secara langsung mengungkapkan makna sebenarnya melainkan perumpamaan.

Macam-Majam Majas

Adapun berikut ini macam-macam dari majas adalah sebagai berikut:

  • Majas pertentangan
  • Majas pertautan
  • Majas perulangan
  • Majas perbandingan

Contoh Majas Pertentangan Dalam Bahasa Jawa

contoh majas bahasa jawa

1. Majas Paradoks

Majas ini terlihat seolah-olah ada pertentangan atau majas yang antarbagiannya menyatakan sesuatu yang bertentangan.

Contoh majas paradoks bahasa jawa :

Dheweke rumangsa kesepian neng akeh wong sing lagi pesta.

Gajine gedhe, nanging uripe melarat.

Andi rumangsa sepi ing tengah-tengah keramaian kota Suroboyo.

2. Majas Antitesis

Majas pertentangan yang menggunakan paduan kata yang berlawanan arti.

Contoh majas antitesis bahasa jawa :

Enom lan tuwa, gedhe lan cilik, kabeh ana ing panggon iku.

Gedhe lan cilik, enom lan tuwa, ireng lan putih, kabeh bisa ngrasakake rasa seneng bareng ing Idul Fitri.

3. Majas Kontradiksio Interminis

Majas yang memperlihatkan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang sudah dikatakan semula. Apa yang sudah dikatakan, disangkal lagi oleh ucapan kemudian.

Contoh majas kontradiksio interminis bahasa jawa :

Kabeh wong padha teka, kejaba Si Amir.

Praupane sampurna banget, nanging sayange akeh kukul.

4. Majas Pleonasme

Majas Pleonasme adalah majas yang digunakan dengan menyatakan suatu hal yang sudah jelas tetapi tetap diberi tambahan kata lain untuk mempertegas maksudnya.

Contoh majas pleonasme bahasa jawa :

Cepet mudhun menyang ngisor, yen sampeyan isih pengin jatah maeman smean mudhun.

Poro Siswa sing lagi gelut langsung mundur mundur nalika polisi teka (mundur / blayu nang buri)

Ujug-ujug kelas padha meneng sepi, nalika aku krungu langkah guru sing nyedek.

Aku nyekseni kedadeyan kasebut karo mripatku dhewe.

Friska seneng banget nalika kekasih teka nglamar dheweke.

Dewi ngunjungi papan wisata ing Solo, koyok Istana Kasunanan, Pasar Klewer, Desa Batik, Masjid Agung Solo lan liya-liyane.

Simbah teka saka desa nggawa macem-macem jinis buah.

5. Majas Repetisi

Majas Repetisi adalah majas pengulangan suatu kata dalam beberapa frasa dengan tujuan menegaskan suatu maksud.

Contoh majas repetisi bahasa jawa :

Dheweke mung siji-sijine, siji-sijine aku ngenteni, siji-sijine aku ngarep-arep teka kanggo nglipur aku

Katresnan iku nyenengake, katresnan iku nyenengake, katresnan iku rumit, nanging katresnan uga bisa mabuk, mula ati-ati yen ngerti katresnan

Muter game, main game, main game iku saben dinane sampeyan lakoni. Metu golek angin supaya sehat.

Dheweke, dheweke lan dheweke kabeh sing dakpikirake saiki.

Siti tetep sinau, sinau lan sinau mung kanggo golek beasiswa kanggo siswa sing pinunjul.

6. Majas Tautologi

Majas Tautologi adalah gaya bahasa dengan mengulang kata dalam sebuah kalimat untuk beberapa kali dengan tujuan sebagai penegasan maksud.

Contoh majas tautologi bahasa jawa :

Atiku remuk, nalika sampeyan ngilangi kabeh hubungan cinta kita

Kepiye sepi bengi iki, sepi sepi pangarep-arep iki.

Tetep bareng sampeyan kanthi suka cita, wektu seneng, wektu susah, wektu ngguyu yen sampeyan kuciwa

Sampeyan kuwat. Sampeyan gagah. Sampeyan pancen kuat.

Kepiye sepi bengi iki, sepi sepi pangarep-arep iki

7. Majas Retorik

Majas retorika adalah gaya bahasa yang berupa kalimat tanya tetapi sebetulnya tak perlu untuk dijawab. Majas ini berfungsi untuk penegasan sekaligus Sindiran.

Contoh majas retorik bahasa jawa :

Dina apa shalat Jumuah dileksanakake?

Apa iki wong sing sampeyan sebut?

Nalika wingi tiba saka atap apa lara?

Sapa sing ujar yen tujuan sekolah mung bisa digayuh?

Bener? Sampeyan ora butuh dhuwit iki sanajan sampeyan isih butuh akeh?

8. Majas paralelisme

Makas paralelisme adalah bentuk majas perulangan yang biasanya hanya digunakan untuk penegasan makna frase dalam sebuah puisi.

Contoh majas paralelisme bahasa jawa :

Pancen aku krungu
Pancen aku weruh
Aku rasane tenan
Aku kangen tenan karo kowe
Aku tresna tenan karo sampeyan

9. Majas Klimaks

Majas Klimaks adalah gaya bahasa yang menyatakan lebih dari dua hal secara berurutan dengan tingkatan semakin lama semakin meningkat.

Contoh majas klimaks bahasa jawa :

Dina iku, kabeh bayi, bocah, remaja, wong dewasa nganti tuwa, padha mlaku-mlaku ing dalan kanggo nindakake demonstrasi sing nuntut panyenyamah sing sejatine gubernur.

Kepala desa, kepala distrik, walikota, gubernur lan presiden kudu dipilih adhedhasar kabisane.

Wiwit saka masarakat umum, masarakat biasa, polisi, tentara, pamimpin masyarakat nganti para ulama menehi pratelan babagan apa sing dikandhakake gubernur.

Ing toko kasebut ana barang kanthi regane wiwit Rp.25.000 nganti Rp.500.000

10. Majas Antiklimaks

Majas antiklimaks adalah gaya bahasa yang menyatakan lebih dari 2 hal secara berturut-turut dengan tingkatan yang semakin lama semakin menurun.

contoh majas antiklimaks bahasa jawa :

Saben dina Senen, kepala sekolah, guru, staf lan siswa ing SMK N 2 Malang rutin ngadakake upacara bendera saben esuk

Ana ukuran sandhangan kebaya ana seng XXL, XL, L, M nganti S. sing paling cilik.

Kabeh pangkat saka ndhuwur, kepala sekolah, guru, wali siswa, siswa melu pamitan ndk minggu wingi.

Wejangan kanggo seng wis tuwa, enom utawa isih bocah, ngrokok ora apik kanggo kesehatan.

Majas Perbandingan dalam Bahasa Jawa

Yang dimaksud majas perbandingan adalah majas yang sering digunakan untuk membandingkan sebuah objek dengan objek yang lain melalui sebuah proses pelebihan dan penyamanan. pada majas perbandingan ini berbagai macam jenis didalamnya seperti berikut ini.

adapun berikut ini beberapa jenis dan contoh dari majas perbandingan yang wajib kita ketahui:

Majas Sinekdode

Majas sinakdode ini adalah majas yang menggunakan sebuah hal untuk menyatakan makna keseluruhan pada sebuah hal. adapun berikut ini contoh dari majas sinakdode yang ada pada bahasa jawa:

Pertandingan Sepak bola Indonesia lan Singapura pancen nyenengake.

Majas Alegori

Majas alegori ini adalah majas yang nggunakake bahasa kiasan seng saling terhubung dengan kiasan lainnya. sehingga hal ini membentuk dan meggandung satu kesatuan menjadi kata yang bermakna.

contoh:

Bojoku yaiku nahkoda sing mengarungi urip bareng kluwarga ”
“Persahabatan iku kaya kepompong sing ngubahi ulat dadi kupu-kupu”

Tinggalkan komentar