Contoh Mc Pernikahan Lengkap dan Terbaru

contoh pembawa acara pernikahan

Contoh mc perikahan- MC atau pembawa acara di dalam sebuah hajat pernikahan memiliki peran yang penting supaya pelaksanaan resepsi pernikahan anda bisa sesuai dengan rencana yang anda inginkan sehingga dapat menjadi momen yang berkesan buat anda, oleh karena itu sangat dibutuhkan seorang MC pernikahan pada acara resepsi anda.

Pada kesempatan yang berbahagia  ini, saya hendak membagikan contoh mc pernikahan untuk seorang ingin menjadi mc pada sebuah acara pernikahan. Pada sebuah acara pernikahan, sangat diperlukan pemandu acara untuk memandu berbagai acara atau momen yang ada di dalam susunan acara pernikahan tersebut. tugas dari seorang MC pernikahan ialah memandu dan menciptakan suasana yang kondusif sehingga membuat acara pernikahan menjadi meriah.

Berikut mari kita simak Contoh mc pernikahan terbaru dan lengkap:

Contoh Mc Pernikahan Terbaru

contoh mc pernikahan

Assalamu’alaikum wr wb
Salam sejahtera bagi kita semua
Bismillahirrahmnirrahim
Innalhamdanillah nahmaduhu wanastainuhu wanastagfiru wanaudzubillahi minsyururil an fusina wamin syyiati a’malina mayyahdilhu famayyudiayahwa mayudhilhu fala hadzialah.

Kolallahu taala filkitabihil karim audzhubillahi minassaytonirrajim bismillahirrahmanirrahim.
Waminayatihi anholakolakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wajaala bainakum mawatdzatau warahmah innafi dzalika laayatilllikaumiyyatafakkarun.

Al ayah amma ba’duh
Ilahadzarotin kirom
para Alim ullama
Para kiyai
Para ustadz dan ustadzah
Tokoh masyarakat
para sesepuh dan pinih sepuh

Wabilhusus calon mempelai wanita keluarga Bapak Matali dan ibu Anis beserta keluarga besar serta putri tercinta ananda Kholis husniati
Keluarga calon mempelai pria keluarga Bapak Mahfud dan ibuk Siti beserta keluarga besar yang telah membawa seorang pria yang tampan yakni ananda Syahrul Anam.

Yang sama-sama kita hormati bapak pengulu, kepaya kantor urusan kec. Tumpang kab. Malang.
Kemudian saksi nikah dari pihak wanita bapak karim dan saksi nikah dari calon pengantin pria bapak Indrajet.

Bapak, ibu hadirin dan seluruh tamu undangn yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi hormat dan ta’dzim kami.

Sebagai hamba yang beriman marilah kita pabjatkan puji syukur kepada ilahi rabbi yang telah menunjukan tanda tanda kebesarannya dengan menciptaman kehidupan dengan berpasang pasangan dan karena ridhonyalah kita bisa di pertemukan pada suasana kekeluargaaan, kebersamaan didalam majlis walimatul arasy yang yang sangat membahagiakan ini.

Yaitu yang akan dilangsungkannya acara ijab kobul ananda Kholis husniati binti matali dan ananda Syahrul anam binti Mahfud pada hari Ahad tgl 4 desember 2019 yang bertempat di rumah bapak Matali Tumpang, Kab. Malang.

Semoga acara abdun nikah nanti mendapat rahmad dan ridho Allah SWT . Amin
Dengan mengucap sholawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita nabi besar muhammad SAW, karena beliau sebagai tolak ukur dalam menjalankan syariat agama islam semoga kita semua tergolong umat beliau yang senantiasa bersholawat kepadanya dan mengikuti jejaknya.

Semoga sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada nabi muhammad SAW , keluarga, serta sahabat beliau hingga yaumil akhir.
Berikut akan saya bacakan sususnan acara pada pagi hari ini:

Pembukaan
Sambutan dari wakil mempelai pria dan perempuan
Pembacaan ayat suci Al Qur’an dan sari tilawah
Ijab kobul yang nanti akan di pimpin oleh bapak kepala kantor urusan agama Kec.Tumpang bapak Andri Subagiyo.
Seserahan Simbolis atau tali kasih dari pihak priya kepada kedua mempelai kemudian rama tama dan sungkem

Itulah kurang lebih susunan acara pada hari ini.
Kepada tamu undangan yang di rahmati Allah SWT marilah kita senantiasa memohon taufik serta hidayah serta keridhoan Allah SWT marilah kita buka acara pada hari ini dengan membaca surotul Fatihah biridollahu ta’ala bisyafaati rosulillah waala hidiniya wala kulliniyatin sholihah wahussusan ila walimatul arassy Al fatihah..

Terima kasih, hadirin semoga dengan bacaan surotul fatihah tadi bisa menambah keberkahan kelancaran dan kemudahan pada acara walimatul arrassy pada hari ini.. Amin
lancar tanpa ada halangan apapun, amiiiiin.

Pembaccan Ayat Suci Al-Qur’an

Baik, Bapak, Ibu yang kami muliakan dan keluarga yang berbahagia untuk menambah husyuk dan tawadhuk kita pada pagi hari ini sesaast lagi kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al Qur’an yang pada hari ini akan dilantunkan oleh bapak H. Mashudi dan sari tilawah ibu Sri astuti kepada keduanya kami persilahkan

Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah. seoga dengan dilantunkannya lantunan ayat suci al Qur’an dapat menambah husyu dan tawadhuk kita kepada Allah SWT baik yang membaca ataupun kita yang mendengar, wabil khusus bagi mempelai yang sebentar lagi akan melangsungkan prosesi ijab kobul. baik bapak ibu sekalian untuk itu acara akan saya serahkan kepada yang kami hormati bapak Munib kepada beliau kami persilahkan.

 

keluarga besar pengantin pria, keluarga besar bapak Mahfudz dan Ibu Rukiati mengantarkan purtra tercintanya ananda putra Syahrul Anam untuk mempersunting istri tercinta dari bapak Matali dan ibu Rahutami yang Bernama Kholis Husniati

Samutan Penyerahan dan Penerimaan Mempelai Pria

Bapak, Ibu semua sekalian yang dimuliakan dan keluarga yang berbahagia, sesaat lagi kita akan mendengarkan kata sambutan penyerahan oleh perwakilan dari keluarga besar calon mempelai pria yaitu bapak Indrajet sucipto kepada beliau kami persilahkan.

terima kasih kami haturkan kepada yang kami hormati bapak Indrajet sucipto yang telah memberikan kata sambutan penerimaan mewakili keluarga besar calon mempelai wanita dari kholis husniati, baik alhamdulillah telah diterima oleh kedua orang tua tercinta dari mbak Kholis Husniati dan untuk itu kami persilahkan bapak Mahfudz dan bapak Matali untuk bersalaman terlebih dahulu.

Penyerahan dan Penerimaan Seserahan kepada Pihak mempelai Perempuan

Sebagai tanda diterimanya kedua keluarga besar yang sedang berbahagia yang membahwa  tanda cinta yang diperuntukkan untuk sang calon menantu tercinta dari keluarga besar mempelai pria untuk itu kami persilahkan kepada yang kami hotmati ibu Rukiati untuk secara simbolis memberikan seserahan yang akan diterima oleh ibunda tercinta dari ananda Kholis Husniati yaitu ibu Rahutami.

Seperti yang kita ketahui bersama banyak sekali seserahan tanda cinta yang diberikan kepada sang calon menantu tercinta tentunya keluarga mempelai perempuan juga seperti yang kita dengarkan bersama tidak melihat dari segi materi melainkan dari ketulusan dan keikhlasan dari keluarga besar calom mempelai pria, kami haturkan terima kasih.

Prosesi Akad Nikah

ibunda tercinta memberikan kalung untaian bunga melati sebagai tanda diterimanya sang calon menantu tercinta dan kamipun,dan kami persilahkan untuk mendampingi ananda Syahrul untuk dapat menuju tempat akad nikah.

kemudian saksi dari calon mempelai wanita Bapak Hendrik kami persilahkan, kemudian saksi dari calon mempelai pria bapak Hamid kami persilahkan untuk dapat menempati tempat duduk yang kami persiapkan.

sesaat lagi kita akan menunggu kehardiran calon pengantin wanita untuk itu kami persilahkan ananda kholis Husniati untuk dapat menuju tempat akad nikah.

bapak ibu yang dimuliakan dan keluarga yang berbahagia

sebelum kita memulai acara yang sungguh mulia ini, yang pertama kami mohon dengan hormat kepada seluruh tamu undangan pada hari ini untuk dapat mengondisikan alat komunikasinya baik itu berupa hp ataupun ht untuk dapat disailent atau mungkin digetarkan ataupun dimatikan sejenak supaya tidak mengganggu jalannya ijab kobul pada hari ini.

untuk yang kedua kami mohon dengan hormat sesaat setelah ananda syahrul mengucapkan ijab kobul kami mohon dengan hormat untuk seluruh tamu undangan yang hadir pada hari ini untuk tidak bertepuk tangan, tetapi kita semua mengucapkan bacaan hamdallah.

dan untuk yang ketiga kami mohon dengan hormat kepada bapak dan ibu yang membawa putra dan putri yang masih balita kami mohon untuk dapat menenangkan putra dan putrinya pada saat cara ijab kobul berlangsung.

dan untuk yang terakhir kami mohon dengan hormat bapak dan ibu yang inngin mengabadikan momen yang indah pada hari ini kami mohon untuk tidak mendekat kemeja akad nikah supaya tidak mengganggu tim foto grafi untuk mengabadikan momen indah pada hari ini.

 

 

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *